పవిత్ర గోదావరి నది తీరాన గల పుణ్య క్షేత్రాలుసువర్ణపురి -సొన్ (SOAN)

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి-గూడెం గుట్ట

అగస్త్యేశ్వర స్వామి దేవాలయం -చెన్నూర్

శ్రీ జ్ఞాన సరస్వతి దేవాలయం -బాసర

కాళేశ్వర ముక్తేశ్వర స్వామి ఆలయం

లక్ష్మి నరసింహ స్వామి దేవాలయం -ధర్మపురి

కోటిలింగాల దేవాలయం -Kotilingala

మంథని దేవాలయాలు -Manthani

సీతారామచంద్ర మి-భద్రాచలం

పర్ణశాల రామాలయం -పర్ణశాల

వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం -మోతేగడ్డ

సంగమేశ్వర్ స్వామి దేవాలయం,Theerthala

సీతారామచంద్ర స్వామి,శ్రీరామగిరి

వేణుగోపాల స్వామి, Iravendi

శ్రీ వీరభద్ర స్వామి దేవాలయం,పట్టిసీమ

సాయి బాబా మందిరం,Kovvur

శ్రీ వరద గోపాల స్వామి దేవాలయం,Kovvur

కోటి లింగేశ్వర స్వామి,Rajamundry

మార్కండేయస్వామి,Rajamundry

ISKCON Temple,Rajamundry

శ్యామలంబ అమ్మ దేవాలయం,Rajamundry

శ్రీ జగన్నాథస్వామి దేవాలయం-Rajamundry

శ్రీ భద్రకాళి దేవాలయం-Rajamundry

శ్రీ రుక్మిణి పాండురంగ స్వామి-Rajamundry

శ్రీ రాఘవేంద్రస్వామి,Rajamundry

శ్రీ సత్యనారాయణ స్వామి,Rajamundry

శ్రీ సారంగధరేశ్వరస్వామి,Rajamundry

వేణుగోపాలస్వామి,Rajamundry

శ్రీ విశ్వేశ్వరస్వామి,Rajamundry

జనార్ధనస్వామి,Davaleshwaram

శ్రీ ఆదికేశవస్వామి,Narsapur

శ్రీ వీరేశ్వరస్వామి దేవాలయం,Muramalla

ముక్తేశ్వర స్వామి దేవాలయం,Muktheswaram

సూర్యనారాయణ స్వామి,గొల్లల మామిడ

శ్రీ కోదండ రామస్వామి,G.Mamidada

శ్రీ కుండలేస్వరస్వామి,Kundaleswaram

శ్రీ రాజరాజేశ్వరి సోమేశ్వరస్వామి,కోటిపల్లి

శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం,vadapalli

కపిలేస్వరస్వామి,Kapileswarapuram

శ్రీ బాల బాలాజీ దేవస్థానం,ఆప్పన పల్లి

లక్ష్మి నరసింహ స్వామి దేవాలయం,Anthravedi