కృష్ణ నది తీరాన ఉన్న పుణ్య క్షేత్రాలు


కృష్ణ నది తీరాన ఉన్న పుణ్య క్షేత్రాలు

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం -చింతరేవుల

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం,బీచ్పల్లీ

శ్రీ జోగులాంబ బాలభ్రమేస్వర స్వామి దేవస్థానం - ఆలంపూర్

మదన గోపాల స్వామి దేవాలయం,జేటప్రోలు

సోమేశ్వర స్వామి దేవాలయం -సోమశిల

దత్తాత్రేయ స్వామి దేవాలయం,మక్తల్

శ్రీ బ్రహ్మరంబ మల్లికార్జున స్వామి దేవాలయం - శ్రీశైలం

లక్ష్మి నరసింహ స్వామి దేవాలయం -వాడపల్లి

స్వయంభు శంబులింగేశ్వర ఆలయం -మెల్ల చెరువు

లక్ష్మి నరసింహ స్వామి దేవాలయం,మట్టపల్లి

శ్రీ యోగానంద లక్ష్మీ నరసింహస్వామి దేవాలయం –వేదాద్రి

అమరేశ్వర స్వామి దేవాలయం -అమరావతి

కనక దుర్గమ్మ దేవాలయం -విజయవాడ

శ్రీ గంగా పార్వతి ముక్తేశ్వర స్వామి దేవాలయం -ముర్తోట

శ్రీ వేణుగోపాల స్వామి దేవాలయం -హంసలాదీవి