తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉన్న ప్రముఖ ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయాలుఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం -చింతరేవుల

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం-బీచ్పల్లీ

గండి వీరాంజనేయ స్వామి దేవాలయం

కర్మన్ ఘాట్ ,తాడ్ బండ్ ఆంజనేయ స్వామి

సప్తముఖ ఆంజనేయస్వామి,లోంకక్షేత్రం

శ్రీ మద్దిఆంజనేయస్వామి,గురువైగుడెం

శ్రీ పడమటి ఆంజనేయస్వామి,మక్తల్

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం - పొన్నూరు

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం –సారంగాపూర్

కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం

శ్రీ అర్ధగిరి వీరాంజనేయ స్వామి దేవస్థానం

ఆంజనేయస్వామి దేవాలయం,Bandabavi

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం-Bhongiri

హనుమాన్ దేవాలయం -చేరువుకున్తలపల్లి

Bhakta Anjanyea Swamy

ఆంజనేయస్వామిదేవాలయం,Chowdammagutta

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం,Dhuilipudi

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం,Gunti,Vinukonda

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం,Hanuman Junction

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం - జపాలి తీర్థం

Kesari Hanuman Temple,Jiyaguda

Anjaneya Swamy Temple,Mahbubnagar

భక్తాంజనేయ స్వామి దేవాలయం,నస్పూర్

హనుమాన్ దేవాలయం - పెండల్వాడ

పేట ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం -కర్నూల్

రనమన్దల ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం -ఆదోని

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం -సలాబత్పూర్

ShivaHanuman,Bhaglingampalli

Vellala Sanjevaraswami,Vellala

శ్రీ నేట్టికంటి ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం,Relangi

ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం,Machavaram